Polska wersja English version

Strona główna

Art of the Orient (Sztuka Orientu) jest rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydanym w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).  

Art of the Orient is an annual devoted to the study of Asian art and artistic culture, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published in collaboration with Adam Marszałek Publishing House in Torun. The first issue of the annual was preceded in 2008 by the volume Studia nad sztuką Azji (Studies on the art of Asia), which was the forerunner of the then planned series Sztuka Orientu (Art of the Orient). The volume edited by Jerzy Malinowski & Joanna Wasilewska, was prepared by the Polish Society of Oriental Art (forerunner of the Polish Institute of World Art Studies). 

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. hab. Bogna Łakomska (Academy of Fine Arts, Gdańsk; Polish Institute of World Art Studies) – editor-in-chef

Prof. Dr. hab. Dorota Kamińska-Jones (Nicolaus Copernicus University, Toruń; Polish Institute of World Art Studies) – subeditor

Dr. Joanna Wasilewska (Asia and Pacific Museum, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies)

 

RADA NAUKOWA / ACADEMIC BOARD

Prof. Dr. Ewa Balicka-Witakowska (Uppsala University)

Prof. Dr. hab. Waldemar Deluga (University of Ostrava)

Prof. Dr. hab. Jerzy Malinowski (Polish Institute of World Art Studies)  –  head

Prof. Dr. Monika Zin (Universität Leipzig)

 

 REDAKTOR JĘZYKOWY / LANGUAGE EDITOR:

Steve Jones – English

 

REDAKTOR WYDAWNICTWA / PUBLISHING EDITOR:

Dr. Maciej Kawa