Polska wersja English version

Strona główna

Art  of the Orient (Sztuka Orientu) jest  rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji i Afryki, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydanym w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został  przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).  

Art of the Orient  is an annual devoted to the study of Asian and African art and artistic culture, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published in collaboration with Adam Marszałek Publishing House in Torun. The first issue of the annual was preceded in 2008 by the volume Studia nad sztuką Azji (Studies on the art of Asia), which was the forerunner of the then planned series Sztuka Orientu (Art of the Orient). The volume edited by Jerzy Malinowski & Joanna Wasilewska, was prepared by the Polish Society of Oriental Art (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies). 

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Dr. hab. Bogna Łakomska (Academy of Fine Arts, Gdańsk; National Museum of Ethnography, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies) – editor-in-chef

Dr. hab. Dorota Kamińska-Jones (Nicolaus Copernicus University, Toruń; Polish Institute of World Art Studies – subeditor),

Prof. Dr hab. Aneta Pawłowska (University of Łódź; Polish Institute of World Art Studies),

Dr. Agnieszka Staszczyk (Jagiellonian University; Polish Institute of World Art Studies

Dr. Joanna Wasilewska (Asia and Pacific Museum, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies),

 

RADA NAUKOWA / ACADEMIC  BOARD

Prof. Dr. Ewa Balicka-Witakowska (Uppsala University),

Prof. Dr. Waldemar Deluga (University of Ostrava),

Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Nicolaus Copernicus University, Torun –  head),

Prof. Dr. Monika Zin (Universität Leipzig)

 

 REDAKTOR JĘZYKOWY /  LANGUAGE EDITOR:

Steve Jones – English

 

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Dr. Maciej Kawa

 

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Paweł Banasiak