Polska wersja English version

Kontakt

Adres internetowy /by e-mail/ 

jmalin@poczta.onet.pl

Adres pocztowy /by post/ :

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies,  

00-040 Warszawa, Warecka 4/6 – 10.