Polska wersja English version

Kontakt

Adres internetowy /by e-mail/:

bogna.lakomska@asp.gda.pl

 

Adres pocztowy /by post/:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies,  

00-040 Warszawa, Warecka 4/6 – 10

biuro@world-art.pl

www.world-art.pl