Polska wersja English version

Numery archiwalne

Sztuka Orientu / The Art of the Orient :   Studia nad sztuką Azji / Studies on the Art of Asia,  JERZY MALINOWSKI & JOANNA WASILEWSKA (ed.):

Sztuka Orientu / The Art of the Orient : Studia nad sztuką Azji / Studies on the Art of Asia, JERZY MALINOWSKI & JOANNA WASILEWSKA (ed.):

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Preface; AGNIESZKA STASZCZYK, Ikonografia Wisznu w sztuce hinduskiej – geneza i typy przedstawień / The Vishnu iconography in Hindu art – genesis of the image and its variations; MARCIN JACOBY, Natura a „dawni mistrzowie” w chińskiej teorii malarstwa / The role of nature in a paintner’s education and artistic creativity in China; KATARZYNA LEWANDOWSKA-MICHALSKA, Symbolika wadżry i ghanty w sztuce buddyjskiej tantry / The symbolism of the Vajra and Ghanta in the art of Buddhist tantra; DOROTA KAMIŃSKA, Portrety władców Mewaru / Royal portraits in the Mewar State; DANIEL PRÓCHNIAK, Chaczkary – armeńskie krzyże kamienne. Problem genezy – podstawowe typy – funkcja / Khatchkars – Armenian stone croses. Function – typological evolution – iconography – origin; JERZY MALINOWSKI, Malarstwo japońskiego modernizmu 1912–1929 / Paintings of Japanese Modernism 1912–1929; BOGNA ŁAKOMSKA, Modernizm i narodowa tradycja I – O rzeźbach Tajwańczyka Yu Yu Yanga / Modern art and national tradition I – Sculptures of Taiwanese artists Yu Yu Yang; JOANNA KUCHARZEWSKA, Modernizm i narodowa tradycja II – O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga / Modern art and national tradition II – On the work of South Korean architect Seung H-Sang; JOANNA ZAREMBA, Manga. Komiksy grupy CLAMP z lat 1989–2000 / Manga. Comics of the Group CLAMP, 1989–2000; IRENA PUZANOWA, Współczesna sztuka Kazachstanu a świat nomadów 1991–2001 / Contemporary art of Kazakhstan versus the world of Nomads 1991–2000; JOANNA WASILEWSKA: Kronika za 2006 rok / Annals 2006 

Adam Marszałek Publishing House Toruń 2008; ISBN 978-83-7441955-0 (250 s., il. 287 na CD / on CD)

Vol. I, 2012, DOROTA KAMIŃSKA (ed.),

Vol. I, 2012, DOROTA KAMIŃSKA (ed.),

Spis treści / Contents : JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / From the editor;  KATARZYNA KLEIBER, Problem wpływu – jak badać podobieństwa wizualne między sztuką Zachodu i Wschodu? /  The Problem of Influence – How to Assess the Visual Similarities Between the Art of the West and East?; BOGNA ŁAKOMSKA The Origins of Collecting in China. Underground Jade Treasures as a Reflection of Ancient Collecting /  Początki kolekcjonerstwa w Chinach. Zgromadzone pod ziemią żady jako odzwierciedlenie starożytnego kolekcjonerstwa; RYSZARDA MARIA BULAS, Tkanina z Maszanu (Chiny, V–III w. p.n.e.) a celtycki system ornamentalny / Ireland and China. Textile from Mashan (fifth to third century BC, China) and the Celtic Repertoire of Ornamentation; JOANNA KUCHARZEWSKA, Architektoniczny eksperyment u podnóża Chińskiego Muru /  Architectural Experiment at the Foot of the Great Wall of China; KATARZYNA PACZUSKA, Shini-e, japońska forma upamiętnienia wybitnych artystów / Shini-e, the Japanese Way of Commemorating Great Artists;  JOANNA ZAREMBA-PENK, Baśnie i bajki w japońskich komiksach / Fables and Fairy Tales in Pop Culture Taken from the Example of Japanese Comics; DOROTA KAMIŃSKA-JONES, Tradycja u progu nowoczesności. Kobiety w malarstwie Kalighat / Tradition at the Threshold of Modernity. Women in Kalighat Painting; ELŻBIETA WALTER, Rabindranatah Tagore – poeta czy malarz? / Rabindranatah Tagore – Poet or Painter?; MAGDALENA GINTER-FROŁOW, “Księga Papugi” Nechszebiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego / Tuti-Nameh – Tales of a Parrot by Nahsabi from the Collection of the UniversityLibrary in Wrocław; ALEKSANDRA WIKTORIA MARTINES, Przedmioty kultu lamaiskiego stosowane w obrzędzie Dugżuuba / Ritual Lamaist Items Used in the Dugzhuuba Rite by the Buddhists of Buryatia; KRZYSZTOF MORAWSKI, O roli krisów w kulturze Indonezji i teoriach dotyczących ich powstania /  On the Role of Krises in Indonesian Culture and Theories of Their Beginnings; KAROLINA KRZYWICKA, Tradycyjna ceramika uzbecka i tadżycka ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie / Traditional Uzbek and Tajik Ceramics from the Collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw; KAROLINA WIŚNIEWSKA [MROZIEWICZ], Ornitomorficzne miniatury marginesowe ormiańskich Ewangeliarzy przechowywanych w Bibliotece Narodowej w Warszawie /  The Ornithomorphic System of Marginal Illuminations of Armenian Gospel Books from the Polish National Library in Warsaw; EWA MARCINKOWSKA, Świadectwa obecności artystycznej Imperium Osmańskiego na Węgrzech / Evidence of the Artistic Presence of the Ottoman Empire in Hungary.

Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012;  ISBN 978-83-7780-570-1; ISSN 2299-811X (260 p.)

Vol. 2, 2013, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

Vol. 2, 2013, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, From the Editor; ANCIENT ART: AGNIESZKA LIC,  Functions of spolia in Umayyad Architecture; BOGNA ŁAKOMSKA, Ouyang Xiu 歐陽修 (1007–1072) and his collection of stone inscriptions; KRZYSZTOF MORAWSKI,  Ornamental motifs of Indian origin in Indonesia; DANUTA ZASŁAWSKA,  Japonsche rocken as an expression of fashion depicted in painting in the Golden Age of the Dutch East India Company; ALEKSANDRA GÖRLICH,  Historical subjects represented in the Feliks Jasieński collection of Japanese woodblock-prints; MARTA KURCZYŃSKA, Dragons, gods, demons – ojime – symbolic content hidden in miniature form;  ERIKA KRZYCZKOWSKA-ROMAN,  Paper Sea Route: The influence of Chinese culture on the formation of elements of Mexican folk art accompanying various celebrations. MODERN AND CONTEMPORARY ART: TATIANA LEBEDEVA,  Development of the Russian School of Art in the context of emigration to China in the first half of the 20thcentury;  CHEN CHIYU, The combination of Chinese and Western influences on Chinese modern ink painting with Lin Fengmian, Zhang Ding And Wu Guanzhong as examples; MU RUIFENG, Chinese contemporary realist oil painting; ZHAUKHAR M. APPAYEVA, Balkarian professional fine arts;   MARIANNA LIS,   Empowering women through theater in Indonesia.

Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2013;   ISSN 2299-811X   ISBN 978-83-64545-06-1 (240 p.)

Vol. 3, 2014, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

Vol. 3, 2014, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI From the Editor; BARBARA GMIŃSKA-NOWAK Newar architecture.The typology of the Malla period Monuments of the Kathmandu Valley; EDWARD KAJDAŃSKI Gyanyin goddess: Two bronze figures – two different stories; BOGNA ŁAKOMSKA The great era of art collecting in China. Emperor Taizong and his followers; KATARZYNA ZAPOLSKA Mandarin squares as a form of rank badge and decoration of Chinese robes; KRZYSZTOF MORAWSKI Islamic ornamental motifs in Indonesia; MACIEJ TYBUS Pagans in East Asia in early modern Dutch sources; AGNIESZKA KASPRZAK Polish artist at the service of Maharajas; JOANNA KUCHARZEWSKA Icons of contemporary architecture

in Beijing; LIDIA GERC The Central Embassy in Bangkok A new icon of the West in the East?; ANNA RYNKOWSKA-SACHSE The cooperation of well-known architects, architecture students and local communities in the process of architectural creation in different cultural environments. Examples from Asia; PAWEŁ PACHCIAREK Mindfulness art of Yayoi Kusama; DOMINIKA ŁUKOSZEK ‘Muslim Barbie’ fights for values; MARIANNA LIS Visual art in Indonesia. Introduction; HANNA SOTKIEWICZ Amulets and talismans of the Central Sahara – Tuareg art in context of magical and mystical beliefs; HANNA RUBINKOWSKA-ANIOŁ Presentation of Hayle Sillasie in photographs from imperial era Ethiopian books; ANETA PAWŁOWSKA South African art – twenty years since the advent of the post-apartheid era

Wydawnictwo Adam Marszałek / Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2014,

ISSN 2299-811X ISBN 978-83-64545-06-1 (s. 281)